Роздрукувати програму курсу

8-10 жовтня 2021 року

AO програма для навчання та отримання відмінних результатів в дослідницький діяльності (AO PEER)

(Рівень 1)

 

Модуль 1

Чому необхідні дослідження

Чому необхідні дослідження?
Медицина, заснована на доказах (EBM): чому це так необхідно?
Що може зробити для вас медицина, заснована на доказах (EBM)?
Модуль 2

Чи відповідає ваше дослідження вимогам етичних директив?

Етичні імперативи
Рекомендації GCP
Важливість комітетів з етики
Процес отримання інформованої згоди
Схвалення комітетом з етики тематичних досліджень
Модуль 3

Крок за кроком до формулювання запитання вашого дослідження

Як визначити клінічну проблему для дослідження
PICOT та формулювання запитання дослідження
Дизайн дослідження
Модуль 4

Література – читання між рядків

Пошук літературних джерел
Критичне оцінювання
Модуль 5

Дослідницьке середовище

Роль дослідницької команди
Отримання доступу та пошук свого шляху в дослідницькому середовищі
Модуль 6

Надайте вашому дослідженню статистичної потужності

Як працювати з спеціалістами із статистики
Основи статистики
Обчислювання необхідної величини вибірки
Найбільш типові вади у статистиці
Модуль 7

Як орієнтуватись в вашому дослідницькому середовищі

Запобігання поганому досвіду в публікації
Рецензування наукової статті розділ за розділом
Виготівник підказок в написанні медичних публікацій
Модуль 8

Зробіть ваше дослідження успішним

Використання платформи AOPEER
Що наступне для навчання