Сесія кульшового суглоба

Симпозіум I Роль консервативної терапії в разі остеоартрозу кульшового та колінного суглобів

Симпозіум II Органозберігаючі операції на кульшовому суглобі : показання та методи

Симпозіум III Ускладнення при ендопротезуванні кульшового суглоба: запобігання та вирішення

Симпозіум IV Хірургічні труднощі в разі складного первинного ендопротезування кульшового суглоба

Симпозіум V Сучасні концепції та передові технології в ендопротезуванні кульшового суглоба

Симпозіум VI Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба: причини, труднощі, рішення

Симпозіум VII Перипротезна інфекція в разі тотального ендопротезування кульшового та  колінного суглобів: новини в діагностиці та лікуванні.

Сесія колінного суглоба

Симпозіум I Хірургічні можливості для профілактики ендопротезування колінного суглоба при гонартрозі

Симпозіум. II Хірургічний підхід при первинному ендопротезуванні колінного суглоба: новий погляд

Симпозіум. III Результати ендопротезування колінного суглоба: як покращити очікування пацієнтів?

Симпозіум. IV Складне первинне ендопротезування колінного суглоба: передопераційне планування та менеджмент

Симпозіум. V Ревізійне ендопротезування колінного суглоба: чому, коли та як?