Модуль 1

Чому необхідні дослідження

Чому необхідні дослідження?

Медицина, заснована на доказах (EBM): чому це так необхідно?

Що може зробити для вас медицина, заснована на доказах (EBM)?

Модуль 2

Чи відповідає ваше дослідження вимогам етичних директив?

Етичні імперативи

Рекомендації GCP

Важливість комітетів з етики

Процес отримання інформованої згоди

Схвалення комітетом з етики тематичних досліджень

Модуль 3

Крок за кроком до формулювання запитання вашого дослідження

Як визначити клінічну проблему для дослідження

PICOT та формулювання запитання дослідження

Дизайн дослідження

Модуль 4

Література – читання між рядків

Пошук літературних джерел

Критичне оцінювання

Модуль 5

Дослідницьке середовище

Роль дослідницької команди

Отримання доступу та пошук свого шляху в дослідницькому середовищі

Модуль 6

Надайте вашому дослідженню статистичної потужності

Як працювати з спеціалістами із статистики

Основи статистики

Обчислювання необхідної величини вибірки

Найбільш типові вади у статистиці

Модуль 7

Як орієнтуватись в вашому дослідницькому середовищі

Запобігання поганому досвіду в публікації

Рецензування наукової статті розділ за розділом

Виготівник підказок в написанні медичних публікацій

Модуль 8

Зробіть ваше дослідження успішним

Використання платформи AOPEER

Що наступне для навчання